Medlemmer

Denne siden gir en oversikt over våre medlemmer og styret. Ved å klikke på logoen kommer du til bedriftens web-sider.

Store organisasjoner

VARD er en fremtredende designer og skipsbygger av høykvalitets spesialiserte fartøyer for det globale markedet. Vard har mer enn 8000 ansatte over hele verden, og drifter skipsbyggingsanlegg i Norge, Romania, Brasil og Vietnam. Vard leverer avanserte design- og ingeniørtjenester, som kraft- og automasjonssystemer, dekkshåndteringsutstyr og skipsovernattingsløsninger, til den globale maritime industrien.
SEAMs portefølje består av komplette systemer og produkter, fra integrerte styrings- og automasjonssystemer, EMS/PMS, fremdriftsstyring, frekvensomformere, tavler, elektriske motorer og transformatorer, til broløsninger. SEAMs brede utvalg av produkter heter e-SEAMatic® og e-SEA®. Selskapets løsninger kan brukes på både nybygg samt ettermontering og ombygging av eksisterende fartøy. SEAM fokuserer på å gjøre sine kunder i stand til å ta en idé eller forespørsel fra konsept, til et integrert og fullt funksjonelt produkt eller system. Dette er spesielt viktig innen teknologi for å oppnå nullutslipp eller betydelig reduksjon i klimagassutslipp. I tillegg til SEAMS komplette løsninger for det maritime segmentet, har de også et bredt spekter av skreddersydde produkter samt veletablert og omfattende service og support både onshore og offshore.

Kontaktperson

Svein David Medhaug
Institutt for Energiteknikk (IFE) er en uavhengig stiftelse og et ledende forskningsmiljø på energi. Vi har utviklet unik kompetanse over 70 år med verdensledende forskere og enestående internasjonale prosjekter i reaktorene og laboratoriene våre. Forskningsreaktorene våre har ført til bedre atomsikkerhet i våre naboland og ute i verden, og er også sentrale i ledende forskning på energi og materialer i Norge. Ved IFE ser vi inn i materialer på nye måter. Vi utvikler og produserer kreftmedisin. Vi er langt fremme i jakten på neste generasjon batteriteknologi og bidrar til bedre løsninger på sol, vind og hydrogen. Offshore har vi utviklet lavutslipps petroleumsteknologi og avanserte digitale løsninger for styring, sikkerhet og kommunikasjon. Når neste kapittel i historien om Norge skal skrives, skal vi fortsette å bygge bro mellom forskning, utdanning og industrielle virksomheter. Vi skal fortsette å forske - for en bærekraftig framtid.

Kontaktperson

Stine Strand
ABB er en banebrytende teknologileder med et omfattende tilbud innen digitalisering. Med over 130 års innovasjonshistorie er ABB i dag ledende innen digitalisering med fire kundeorienterte, globalt ledende virksomheter: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation, som støttes av den felles digitale plattformen ABB Ability(TM). ABBs markedsledende virksomhet Power Grids vil overdras til Hitachi i 2020. ABB er tilstede i over 100 land med rundt 147 000 ansatte.

Kontaktperson

Stian Torkildsen
Telenor Maritime opererer innen cruise, ferge, fiskeri- og offshore-markedet. Vår komplette mobile kommunikasjonsløsning passer for alle mobile kommunikasjonsbehov for dagens mobile enheter. Vi har levert den beste mobile kommunikasjonsløsningen til sjøs siden 2002. Våre innovative og patenterte mobile løsninger definerer standarden for mobilkommunikasjon til sjøs.

Kontaktperson

Tom Løwehr
Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er landets fjerde største universitet, målt i totalt antall studenter. Vi har om lag 18.000 studenter og 1600 ansatte, og består av åtte studiesteder: Drammen, Vestfold, Kongsberg, Ringerike, Bø, Notodden, Porsgrunn og Rauland. Opprinnelsen til USN ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark.

Kontaktperson

Paal Aamaas

Medium organisasjoner

Ocean Autonomy Cluster er en av Norges ledende klynger innen autonom havromsteknologi, og klyngens hovedmål er å styrke Norges ledende rolle globalt innen havromsteknologi gjennom utvikling og kommersialisering av autonome løsninger. Klyngen består av både bedrifter og FoU-institusjoner, og tilrettelegger for samarbeid og erfaringsutveksling mellom FoU-miljø, leverandører av teknologi, komponenter og systemer, investorer og maritim industri.

Kontaktperson

Frode Halvorsen
Maritime Robotics leverer produkter og tjenester innen ubemannede farkoster for maritim datainnsamling. Maritime Robotics er en pionerbedrift innen utviklingen av ubemannede oveflatefartøy (Unmanned Surface Vehicles - USV) og har seilt slike farkoster med utgangspunkt i sitt hovedkontor i Trondheim siden 2006. USVer kan medføre vesentlig lavere kostnader og økt sikkerhet innen maritime operasjoner for sensorsbasert datainnsamling. Maritime Robotics jobber spesielt opp mot markeder som geofysisk datainnsamling/survey, miljøovervåkning og forsvar/sikkerhet.

Kontaktperson

Vegard Evjen Hovstein
Electronic Chart Centre (ECC) er et statlig eid aksjeselskap som blant annet leverer elektroniske karttjenester og programvare til kartverk og distributører verden rundt gjennom PRIMAR nettverket. Vår interesse i e-navigasjon og autonome skip knytter seg til forskningsarbeid som omhandler operasjonell utprøvning og tilrettelegging av nye data produkt standarder fra IHO (International Hydrographic Organization). Resultatet av dette arbeidet vil kunne bidra til utviklingen av sikker navigasjon på autonome skip.

Kontaktperson

Svein S. Skjæveland
Marine Technologies LLC (MT) er et USA-basert selskap, med en utviklingsavdeling i Norge. MT leverer skipsstyringssystemer til alle typer fartøy, inkludert olje og gass, vindkraft, superyachts og annet. Produkter inkluderer dynamisk posisjonering, integrerte broer, VSAT-kommunikasjon og løsninger for fjernmonitorering og styring.

Kontaktperson

Sveinung Tollefsen
Bureau Veritas ble opprettet i 1828 og er en global leder innen testing, inspeksjon og sertifisering . Vi leverer tjenester av høy kvalitet for å hjelpe våre klienter møte økende utfordringene i kvalitet, sikkerhet, miljøvern og samfunnsansvar.

Kontaktperson

Nicolas Marchal
Høglund Marine Automation AS leverer kvalitetsprodukter og tjenester til alle typer maritime installasjoner. Vi leverer automasjonsløsninger som for eksempel integrerte automasjonssystem, power management system og systemer for monitorering av skipets ytelse.

Kontaktperson

Kåre Høglund

Små organisasjoner

Den nordiske foreningen for maritime forsikringsselskaper (Cefor) representerer maritime forsikringsselskaper i norden. Medlemmene i Cefor engasjerer seg i forsikring av skrog og maskineri, ansvar (P&I), last, juridisk (FD&D), krigsfare, offshore energi og verftsrisiko.

Kontaktperson

Helle Hammer
ULSTEIN tilbyr skipsdesign, skipsbygging og systemløsninger til skip. Vi utvikler nye løsninger for bærekraftige marine operasjoner og er interessert i å utforske hvordan autonome skip kan bidra til dette i tiden som kommer.

Kontaktperson

Jose Jorge Garcia Agis
Blue Maritime Cluster er et "Global Centre of Excellence" (GCE) for maritim industri på Møre.

Kontaktperson

Tom Christian Dahl

Personlige medlemmer

Geir Jegstad

Type medlemskap

Personlig

Organisasjon

IALA

Sverre Olav Fagerland

Type medlemskap

Personlig

Organisasjon

Høgskulen på Vestlandet

Styremedlemmer

Frode Bloch

Organisasjon

Brunvoll AS

Vegard Evjen Hovstein

Organisasjon

Maritime Robotics

Mary Ann Lundteigen

Organisasjon

NTNU

Øystein Goksøyr

Organisasjon

DNV GL

An-Magritt Tinlund Ryste

Organisasjon

Kongsberg

Håvard Gåseidnes

Organisasjon

Sjøfartsdirektoratet

Svein David Medhaug

Organisasjon

Sjøfartsdirektoratet

Trond Langemyr (Leder)

Organisasjon

Kystverket

Valgkomiteen

Per Olaf Brett

Organisasjon

Ulstein International

Narve Mjøs

Organisasjon

DNV GL

Morten Kveim (Leder)

Organisasjon

Norsk Sjøoffiserforbund

Morten Breivik

Organisasjon

NTNU

Lars Gørvell-Dahll

Organisasjon

Norsk Industri

Valgkomiteen velges ved årsmøte.

Medlemskapet i NFAS gjør at vi sammen kan ha et mye større trykk på utviklingen av autonome skip og andre autonome og maritime industrielle anvendelser. Dette inkluderer interesse fra myndigheter, forskningsstrategier, regelverk og alt annet som er avhengig av myndighetsstøtte. NFAS blir også et nettverk for brukere, industri og arbeidstagere hvor nye ideer kan utvikles og realiseres. Mer spesifikt får medlemmene i NFAS anledning til å delta i arbeidsgruppene, de blir invitert til spesial-seminarer for medlemmene med tema fra inn- og utland og de vil få rabatt eller gratis deltagelse i større konferanser og seminarer.

Vedtekter

Vedtektene kan lastes ned som PDF-fil her: vedtekter-v3.pdf (2019-10-09).

Observatør

Kr. 500 / år

Personlig

Kr. 2500 / år

Liten organisasjon

Kr. 5 000 / år

Medium organisasjon

Kr. 10 000 / år

Stor organisasjon

Kr. 25 000 / år

Hvordan bli medlem

Medlemskap er åpent for alle organisasjoner og personer som er etablert eller bosatt i Norge. For å bli medlem, må du fylle inn medlemsskjema (docx format). Typer medlemskap er forklart i neste avsnitt.

Dette skal signeres, scannes og kan sendes som PDF til leder av sekretariatet. Send også med et logo (om relevant) samt en kort beskrivelse av organisasjonene på norsk og engelsk for bruk på våre web-sider.