Grupper

Vi forventer at mesteparten av interessegruppens utadvendte arbeid vil foregå i arbeidsgrupper. Fire grupper er under etablering og vi regner med at flere vil bli startet. Arbeidsgruppene vil organisere seg selv, men sekretariatet vil hjelpe til med oppstarten og vil vedlikeholde deltakerlistene. Deltagelse er bare åpent for medlemmer i NFAS.

Alle arbeidsgruppene får et mandat (scope of work) som blir distribuert til alle medlemmene for godkjenning. Dette mandatet vil bestemme tema og hvilke fullmakter arbeidsgruppen får. Dette kan for eksempel hva slags publikasjoner arbeidsgruppen kan lage på vegne av interesseorganisasjonen og eventuelt om innhold i slikt må godkjennes av NFAS før utsending.

Arbeidsgrupper under etablering

Følgende grupper og ansvarlige personer er oppnevnt. For deltagelse, kontakt relevante gruppeleder eller NFAS-sekretariatet.

Regelverk IMO – klasse

Responsible

Rolf Skjong

Organization

DNV GL

Markedsføringsstrategi

Responsible

Gunvor Hatling Midtbø

Organization

Kongsberg

Norsk strategi for autonome skip

Responsible

Ørnulf Jan Rødseth

Organization

SINTEF Ocean

ISO MASS Terminology

Responsible

Ørnulf Jan Rødseth

Organization

SINTEF Ocean

Human factors

Responsible

Margareta Lützhöft

Organization

HSV

Teknologigap og utviklingsbehov

Responsible

Inaktiv

Organization

Kystverket

Andre foreslåtte arbeidsgrupper

En rekke andre arbeidsgrupper har allerede blitt foreslått. Vi vil opprette flere etterhvert som vi får erfaring med arbeidsformen og interesserte deltagere melder seg. Noen av forslagene som har vært lagt frem er:

  • Akseptkriterier (samfunnsmessige)
  • Forsikring, ansvarsforhold.
  • Havne- og farledsinfrastruktur.
  • Forskningsprosjekter, testområder og erfaringsoverføring.
  • Samfunnsmessige effekter (sikkerhet, miljø, arbeidstagere, publikum ...)