Om INAS

Hva er INAS?

Det internasjonale nettverket for autonome skip (INAS) er en uformell gruppe av nasjonale eller regionale interesseorganisasjoner om ubemannede, autonome eller smarte skip. INAS har ikke personlige medlemmer, og all direkte kommunikasjon med personer vil skje gjennom medlemsorganisasjonenes adresselister. Hvis du vil delta i arbeidet, kan du kontakte en av våre medlemsorganisasjoner eller starte din egen interessegruppe. INAS sekretariat vil gjerne kontakte deg med andre personer i din region.

Det er ingen medlemsavgift og ingen medlemsforpliktelser. Ethvert medlem kan være med eller trekke seg når som helst. Sekretariatet drives på frivillig basis og som en tjeneste for samfunnet.

INAS vil bare fungere som et lager for informasjon av felles interesse og som en sentral node for distribusjon av informasjon mellom medlemsorganisasjoner.

Litt historie

Det ble besluttet å etablere nettverket på et møte på Oslo lufthavn 30. oktober 2017. En rekke nasjonale representanter deltakere samt noen korrespondenter var grunnleggerne. Ulike presentasjoner fra arrangementet er også tilgjengelig gjennom hendelseskoden.

Sekretariat

INAS-sekretariatet er for tiden vert for SINTEF Ocean i Trondheim, Norge på vegne av Norsk Forum for autonome skip. Sekretariatet er "lett" og vil hovedsakelig fungere som et kontaktpunkt mellom medlemsorganisasjoner. Alle arrangementer og dokumenter publisert på våre nettsider produseres normalt av en eller flere medlemsorganisasjoner. Sekretariatet kan kontaktes gjennom Mr. Ørnulf Jan Rødseth.