Medlemmer

Våre medlemmer

Australia

Kontaktpunkter etablert

Estonia

Kontaktpunkter etablert

Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå

Contact person

Mr. Sifis Papageorgiou

Den europeiske romfartsorganisasjon

Satellitt for 5G-initiativ fra Den europeiske romfartsorganisasjon

Contact person

Mr. Nil Angli

Maritime Intelligent Transportation Research Group

Maritime Intelligent Transportation Research Group of the School of Navigation, Dalian Maritime University of China.

Contact person

Dr. Xiny Zhang

SMASH

Nederland: Programmet Smart Shipping fra departementet for infrastruktur og forvaltning SMASH.

Contact person

Mr. Patrick Potgraven

Hvordan bli medlem

Medlemskap er kun tilgjengelig for organisasjoner. For organisasjoner under etablering kan vi akseptere en person som hovedkontakt. Kontakt sekeretariatet for mer informasjon.

Uansett om du har en organisasjon eller ikke, kan du sende en forespørsel om å bli lagt til i vår e-post-liste som et enkeltindivid. Dette er åpent for alle.

Ansvarsfraskrivelse

INAS representerer ikke noe juridisk eller på annen måte bindende forhold mellom medlemmene. All informasjon som er gitt på disse sidene, er parten som opprinnelig opprettet den.