Dokumenter og linker

På denne siden kan du finne forskjellige dokumenter og linker

NFAS

The goal of the CySiMS SE solution is to prove economical as well as security and safety benefits. This needs to be quantified and documented in a systematic way. The risk assessment methodology developed in CySiMS has been extended with ways to obtain input values needed to perform accurate assessments when there is no or little statistical data available. We have further developed it into a more complete Cost-Benefit Analysis (CBA) tool that can support security decision making. CySiMS-project.
Foreslått terminologi til IMO MSC 102. Merk at "crewless" er foreslått endret til "uncrewed".
Notat om fordelene ved å etablere en felles og standardisert PKI (Public Key Infrastructure) for intenernasjonal shipping. Utarbeidet av CySiMS-prosjektet. Dette er på engelsk.
Foreslått terminologi og definisjoner for autonome handelsskip fra NFAS. Dette er på engelsk.
Digital signatures for nautical use - a general discussion of possibilities and posisble solutions. From the CySiMS-project.
Using digital signatures in the maritime domain - a more specific suggestion for a solutions to digital signatures in the maritime domain. From the CySiMS-project.

Internasjonal relevanse

Guidelines for Autonomous Shipping, October 2019, Guidance Note NI 641 R01.
SAE J3016 Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles. This is for cars, but has definitions and a structure that may be useful also for autonomous ships. It is free, although you have to "buy" it through the portal.
Danish Maritime Authority analyzes requirements to regulations of autonomous ships (in Danish only).
Lloyd's register Cyber safe resources, including definitions of autonomy levels. This consists of a ShipRight procedure and a guidance document.
Maritime Autonomous Systems Regulatory Working Group (UK): Voluntary Industry Code of Practice - Maritime Autonomous Surface Ships up to 24 metres in length. New version published November 2019.
ICS Releases New Study on Seafarers and Digitalisation
Autonomous and remotely operated ships, Edition 2018-09. Document code: DNVGL-CG-0264
Korea publishes technology assessment report on autonomous ships.
Class NK published this on May 2018. This is in addition to existing class rules on automatic and remote control systems.
The final report from a joint project between CORE Advokatfirma and Cefor on Maritime Autonomus Surface Ships (MASS) is now available. The main focus of this project has been to identify the main challenges, requested changes and elements of uncertainty that stakeholders describe when it comes to introduction of MASS from a civil liability and insurance perspective.
Maintains own and others' resources related to research and development needs in the maritime sector.
This publication summarizes widely known safety by design and verification and validation (V&V) methods of SAE L3 and L4 automated driving.
Central Commission for the Navigation of the Rhine. Various information about autonomous inland navigation.
American Bureau of Shipping (ABS) publishes advisory on autonomous ships.
EMSA has published a study on of the risks and regulatory issues of specific cases of MASS.
Circular related to building or installing automated fuinctionality with the purpose of partly or fully unmanned operation on ships (Norwegian only).
Part 4: Vocabulary contains definitions that may be of interest also for autonomous ships.
Safe mobile autonomous mining in Western Australia. Code of practice.

Andre

Arbeider med maritimt lovverk og har en egen arbeidgruppe for "Maritime Law for Unmanned Craft".
Arbeider nå sammen for realisere autonome skip innen 2025. Hensikten er å lede en global utvikling i et prosjekt som dramatisk vil redusere ulykker til sjøs. Deltagere er blant annet Mitsui O.S.K. Lines and Nippon Yuse.
Etablert i Shanghai 28. juni 2017. Ledere og eksperter fra HNA Technology & Logistics Group, CCS, ABS, China Ship Development and Design Center, Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., Ltd., 708 Research Institute of China State Shipbuilding Corporation (CSSC), Rolls-Royce, 711 Research Institute of China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) and Wärtsilä China deltok.
Med en rapport fra DTU om Danmarks fremtid innen området autonom skip og skipsfart.
Delft University driver dette laboratoriet sammen med en rekke andre partnere.
KU Leuven i Belgia har en egen faggruppe på intelligente mobile plattformer og har for tiden to prosjekt innen autonom innenlands shipping.
En nederlandsk webside som inneholder ressurser hovedsakelig om nederlandske og belgiske spørsmål, men også litt generell informasjon.
Ulike innsikter fra maritime advokater.
Ulike artikler om autonom kjøring og menneskelige faktorer fra Elsevier.

Testområder

European Maritime Simulator Network (EMSN) kan brukes til simuleringer av autonome skip i normal skipstrafikk, der de normale skipene kan implementeres i et nettverk av simulatorer. Koblingen peker til en PDF-fil som gir en oversikt over EMSN.
Nederland har utpekt alle hovedvannveier som styres av den nasjonale regjeringen, underlagt relativt strenge betingelser (se retningslinjer nedenfor), som testområder for autonome fartøyer. Lenken er til skjemaet interesserte kan fylle ut når de søker om tillatelse.
eMaritime Integrated Reference Platform, Tyskland. Ikke spesifikt for autonome skip.
Marine Autonomy Research Site (MARS), Great Lakes-regionen i USA og Canada. Området er i amerikanske farvann.
Autonome skipstester i Belgia / Flanders. Etiske retningslinjer er pekt på nedenfor og er også tilgjengelig fra side.
Storbritannia har en rekke testområder for autonome overflateskip. Et kart finner du i MASS-retningslinjene fra MASRWG.
I nærheten av Ålesund, har blitt åpnet som et testområde for autonome skip (mai 2017).
Norge. Åpnet 16. oktober 2018.

Retningslinjer for testområder

Retningslinjer for eksperimenter med omfattende automatisert navigering i statlige vannveier (kun nederlandsk - google translate fungerer ok).
Etiske retningslinjer for tester i Belgia/Flanders
En bransjekodeks En frivillig kode versjon 2, november 2018. Maritim autonom overflate Skip opp til 24 meter i lengde
Midlertidige retningslinjer for MASS-studier. Sendt inn av Norge og BIMCO
Forslag til utvikling av midlertidige retningslinjer for Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) studier. Sendt inn av Republikken Korea.
MSC 99 / INF.13: Etablering av internasjonalt testområde "Jaakonmeri" for autonome skip. Sendt inn av Finland.
Frivillige retningslinjer foreslått av INAS, versjon 0.2. (DOCX).

Bilder og annet publikasjonsmateriale

Vi har opprettet en gruppe på flickr hvor vi legger bilder som kan brukes i publikasjoner om NFAS og autonome skip. Se bildetekst for riktig kreditering av opphavet. Det finnes også grupper på linkedin (engelsk) og på facebook (norsk), hvor vi poster generelle nyheter.