Prosjekter

Disse sidene vil gi kort orientering om de prosjektene relatert til autonome skip som NFAS-medlemmer deltar i. Dette gjelder både avsluttede og pågående prosjekt.

Norske prosjekter

Yara Birkeland

Yara Birkeland er et nytt transportkonsept som er lansert av Yara for transport av kunstgjødsel fra fabrikken på Herøya til utskipingshavner i Brevik og Larvik. Ubemmanet operasjon vil gjøre dette kostnadseffektivt nok til å utkonkurrere lastebilene som brukes i dag. Skipet vil erstatte transport av 40 000 fulle og tomme containere i året. Planen er å starte med en minimal bemanning som bruker en broløsning som kan fjernes fra skipet for så å operere skipet via fjernkontroll og så til lsutt gi skipet økt autonomitet slik at det stort sett kan utføre reisen på egen hånd.

7.5 million Euro to autonomous ships and ports

Inland and short sea ships and their ports is a critical part of Europe's transport system. With stricter requirements on decarbonization and reduced noise and pollution from the transport sector, the importance should only increase! However, the convenience and flexibility of road transport still tend to trumph the sustainability goals. The AEGIS project has been selected by the EU Commission to show that autonomous ships and automation in ports can make waterborne transport much more flexible and user oriented, while continuing to reduce the societal and environmental impact of EU transport. This will be the Advanced, Efficient and Green Intermodal Systems - AEGIS.

20 million Euro to autonomous ship demonstrator

AUTOSHIP - Autonomous Shipping Initiative for European Waters - aims at speeding-up the transition towards a next generation of autonomous ships in EU. The project will build and operate 2 different autonomous vessels, demonstrating their operative capabilities in Short Sea Shipping and Inland Water Ways scenarios, with a focus on goods mobility.

12.5 millioner kroner til autonom transport i Møre og Romsdal

Samferdselsdepartementet gir 12.5 millioner kroner til Møre og Romsdal for utvikling av nye autonome passasjerferjer og -båter (mulighetsstudie autonome fartøy). Bidraget vil koble sammen sjø og land, vil fokusere på sjøtransport og universell utforming, vil se nærmere på hvilke muligheter autonome fartøy kan gi, har knyttet til seg relevante aktører både i akademia og i næringslivet og virker til å være spesielt innovativt.

Online risk management and risk control for autonomous ships

The ORCAS project will develop novel technological solutions for online risk management and risk control of autonomous ships. Cutting-edge interdisciplinary research combining cybernetics and risk management aims to achieve high level of autonomy, intelligence and decision-making capabilities for autonomous ships. The goal is to enhance the realization of autonomous ships by developing safer and smarter automatic sailing systems and power and propulsion systems that are able to detect, perceive, verify, monitor, control and follow-up deviations and potential hazards.

MAMIME: World’s first Maritime 5G communication project

LTE, WIFI and 5G Massive MIMO Communications in Maritime Propagation Environments (MAMIME), funded by Norwegian Research Council, 2016-2019, is the world's first 5G maritime communication research project. This project aims at developing optimized LTE and WIFI systems and researching dedicated 5G solutions for the maritime applications. The research is focused on land-to-boat and boat-to-boat communications, which is within Norwegian national interests.

Enable Autonomous Navigation in Close Proximity

KONGSBERG Coordinates EU-Funded Project to Enable Autonomous Navigation in Close Proximity. 'Hull to Hull' (H2H) established to develop digital twin technology combining GNSS with 3D modelling for navigation support and autonomy controller input.

Konseptutvikling autonom passasjerferge Ballstad

Formålet med prosjektet er å avklare muligheten for ferge (fløttmann) på Ballstad, basert på fremtidens teknologi rundt autonome (førerløse) farkoster. Tanken er å vurdere om ny teknologi rundt førerløse fartøyer (autonomi) kan være en inngangsbillett til å løse kommunikasjonsutfordringen

Signering av MoU mellom Smart Ship Coalition og NFAS

Den 21. oktober 2017 signerte guvernøren i Michigan, Rick Snyder, og daglig leder i NFAS, Ørnulf Jan Rødseth, et Memorandum of Understanding (MoU) for utveksling av informasjon og samarbeide om smartskips-teknologi på ikke-kompetitiv basis. Samarbeidet er en del av etablering av et internasjonalt nettverk av organisasjoner som jobber med autonome skip og tilhørende problemstillinger. Samarbeidet inkluderer også etablering av "Smart Ship Coalition" som en del av det regionale samarbeidet i Great Lakes regionen, som inkluderer både USA og Canada. Mer om dette i desember 2017-utgaven av news-letteret fra regionen.

ASTAT – Autonomous Ship Transport at Trondheimsfjorden

ASTAT skal undersøke mulighetene for å bruke små ubemannede og batteridrevne transportskip i Trondheimsfjorden. Dette vil være til erstatning for lastebiler og vil både se på bulk-transport og stykkgods. Prosjektet skal lage en overodnet design av skip og støttesystemer og utføre en kost-nytte analyse. Det hadde kick-off i mai 2017 og vil løpe i to år.

EU-prosjekter med NFAS deltakelse

Ingen prosjekter funnet i denne kategorien

Andre intensjonale prosjekter

Ingen prosjekter funnet i denne kategorien