Norsk Forum for Autonome Skip (NFAS) er en interessegruppe for personer og organisasjoner som er interessert i temaet “autonome skip”. Medlemskap i NFAS er åpent for personer og organisasjoner etablert i Norge.

Initiativet til å etablere NFAS ble tatt av Sjøfartsdirektoratet, Kystverket Norsk Industri og MARINTEK (Nå SINTEF Ocean) våren 2016. Det viste seg å være stor interesse for dette og NFAS ble formelt etablert 4. oktober 2016 i forbindelse med en konferanse om autonome skip holdt i Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo. Mer enn 110 personer var på konferansen og 30 organisasjoner meldte seg inn i NFAS umiddelbart etter.

Utgangspunktet for interessegruppen er at helt eller delvis ubemannede (autonome) skip blir en viktig del av fremtidens skipsteknologi og at det er i medlemmenes interesse å arbeide for at Norge skal bli en ledende nasjon innen området. Imidlertid må utvikling og bruk også ta hensyn til samfunnets, organisasjoners og enkeltindividers relevante interesser. Dette betyr blant annet at autonome skip er trygge i bruk, at de er sikre mot sabotasje og fiendtlige angrep og at dagens og fremtidens arbeidstageres interesser blir tilstrekkelig ivaretatt.

Med skip menes her større nyttefartøy som normalt ville måtte registreres i et nasjonalt eller internasjonalt skipsregister. Med autonomt menes at skipet helt eller delvis kan opereres uten direkte tilstedeværelse og inngrep fra mennesker.

Interessegruppens mål er derfor å:

  • styrke samarbeidet mellom brukere, fagmiljø, myndigheter og andre organisasjoner og personer som har interesser innen autonome skip. Dette innebærer blant annet å arrangere konferanser, publikasjoner og kurs. NFAS vil også vedlikeholde web-sider som del av informasjonsspredningen og som felles ressursarkiv;
  • bidra til å utvikle felles norske strategier for utvikling og bruk av autonome skip. Dette gjelder blant annet forsknings- og innovasjonsstrategier, regelverk og godkjenningsprinsipper og nasjonale test og laboratoriefasiliteter;
  • være et felles nasjonalt talerør for utvikling og bruk av autonome skip basert på interessegruppens forutsetninger;
  • styrke det norske miljøets internasjonale kontakt og innflytelse innen området autonome skip. Dette betyr blant annet å bidra til opprettelsen av og deltagelse i internasjonale nettverk av tilsvarende forum.

NFAS blir en norsk organisasjon, men vi ønsker også å bygge et nettverk mellom tilsvarende initiativ ellers i Europa for å kunne jobbe for delvis og fullt ubemannede skip på Europeisk og internasjonalt nivå.

Sekretariat

Interessegruppens sekretariat ligger hos Fremtidens Industri. Sekretariatet vil være generelt kontaktpunkt og vil stå for daglig drift av interessegruppen. Dette innebærer organisering av forskjellige samlinger og møter samt tilrettelegging for arbeidsgruppene.

Daglig leder er Ørnulf Jan Rødseth.

Styret

Trond Langemyr (Chairman) | Norwegian Coastal Administration 

Svein David Medhaug | SEAM

An-Magritt Ryste | Kongsberg Maritime

Øystein Goksøyr | DNV GL

Vegard Evjen Hovstein | Maritime Robotics AS

Mary Ann Lundteigen | NTNU 

Frode Bloch | Brunvoll AS

Thor Hukkelås | NTNU