Medlemmer

Våre medlemmer

Smart Ship Coalition

Smart Ship Coalition fra "Great Lakes"-regionen. Dekker også en del av Canada.

Contact person

Mr. Travis White

SCAS

Systemer og komponenter for autonome skip.

Contact person

Dr. Rainer Henking

KAUS

"Korea Autonomous" og "Unmanned Ship" Forum.

Contact person

Dr. Kwangil Lee

NFAS

Norsk Forum for autonome skip.

Contact person

Ørnulf Jan Rødseth

One Sea

Innovasjon Økosystem for autonome skip i Østersjøen.

Contact person

Päivi Haikkola

Maritime UK

"Maritime UK", med "UK Autonomous Systems Regulatory Working Group" og tilhørende materiale.

Contact person

James Fanshawe

Hvordan bli medlem

Medlemskap er kun tilgjengelig for organisasjoner. For organisasjoner under etablering kan vi akseptere en person som hovedkontakt. Kontakt sekeretariatet for mer informasjon.

Uansett om du har en organisasjon eller ikke, kan du sende en forespørsel om å bli lagt til i vår e-post-liste som et enkeltindivid. Dette er åpent for alle.

Ansvarsfraskrivelse

INAS representerer ikke noe juridisk eller på annen måte bindende forhold mellom medlemmene. All informasjon som er gitt på disse sidene, er parten som opprinnelig opprettet den.