Medlemmer

Våre medlemmer

Swedish Maritime Administrasjon

Contact person

Fredrik Karlsson

Flanders Smart Shipping

Belgia - Flanders Smart Shipping

Contact person

Ms. Ann-Sofie Pauwelyn

Semi-automatisk skipsfart

Belgia - Statens kontaktpunkt for (semi) -automatisk skipsfart.

Contact person

Jean-Baptiste Merveille

Japan – OZT

Japan - OZT-studiegruppen er etablert. Den japanske veikartet for å realisere autonome skip er tilgjengelig på lenken nedenfor.

Contact person

Shunichiro Namikawa

Singapore – MPA

Singapore - MPA koordinerer aktiviteter rundt autonome skip.

Contact person

Ms. Pauline Chua.

Fyns Maritime Klynge

Fyns Maritime Klynge i Danmark er medlem av INAS.

Contact person

Mads Rasmussen

Hvordan bli medlem

Medlemskap er kun tilgjengelig for organisasjoner. For organisasjoner under etablering kan vi akseptere en person som hovedkontakt. Kontakt sekeretariatet for mer informasjon.

Uansett om du har en organisasjon eller ikke, kan du sende en forespørsel om å bli lagt til i vår e-post-liste som et enkeltindivid. Dette er åpent for alle.

Ansvarsfraskrivelse

INAS representerer ikke noe juridisk eller på annen måte bindende forhold mellom medlemmene. All informasjon som er gitt på disse sidene, er parten som opprinnelig opprettet den.