Laster Arrangementer

Sjøveis kollektivtilbud for fremtiden

Dato

14. jun 2022 – 14. jun 2022

Arrangør

Sted

Thon Hotell Kristiansund, Kristiansund

 

I Møre og Romsdal pågår to FoU-prosjekter for utvikling av smarte sjøveis kollektivtilbud.

Fylkeskommunen er ansvarlig for Smartere Transport. Her gjennomføres mulighetsstudium for fremtidsrettede, autonome sjøveis kollektivtilbud.

Parallelt utvikler et FoU-konsortium, ledet av Maritime Robotics, et beslutningsgrunnlag for realisering av ny smart og elektrisk
Sundbåt i Kristiansund.

Kristiansund kommunale Sundbåtselskap har samtidig prøvd ut gratis Sundbåt med oppsiktsvekkende resultater. Sundbåtselskapet har også tenkt nytt om hvordan et sjøveis kollektivtilbud bedre kan samspille med omverden.

Tirsdag 14. juni 2022 inviteres partnerne og andre interesserte til uformelt seminar for oppdatering på FoU fronten, vurderinger
fra myndighetene, innspill, læring og nettverksbygging.

Påmelding senest innen 29 mai 2022 til: Nils Erik Pettersen | tlf . 918 85 567 | e-post: [email protected] | Begrenset antall plasser, maks. 50 deltakere.

Deltakere på prosjektsamling for PILOT-T 15.juni må selv ordne hotellbestilling. Ved rask bestilling av rom oppnås rabatt. Henvis til referansekode 29867400 ved bestilling. 

 

Program

10:00  Velkommen og introduksjon v/ Kristiansund kommune
10:10  (TBA) Politisk 
10:30  Fylkeskommunens innsats for smartere mobilitet v/Kristin Sørheim, leder av samferdselsutvalget Møre og Romsdal Fylkeskommune
10:50  Erfaringer og visjoner for Sundbåten i Kristiansund v/ Arild Dybå Eidem, Kristiansund Kommunale Sundbåtselskap (KKS)
11:10   TBA
11:30  Lunsj, pusterom og nettverksbygging
12:15  FoU-oppdatering om sjøveis kollektivløsninger v/ Jon Herman Ulvensøen, USN
13:15  Teknologisk skifte gir muligheter og utfordringer v/ Tommy Haugsnes, Kystdirektoratet og evt. rep. fra Sjøfartsdirektoratet
13:45  Teknologiske løsninger for ny Sundbåt –  hvor langt kan strikken strekkes? v/ Vegard Hovstein og Giorgio Kufalor, Maritime Robotics og Jens Boxaspen, Møte Maritime
14:15  Pause
14:30  Erfaringer fra andre prosjekter v/ møteleder
15:15  Veien videre for utvikling av fremtidsrettede sjøveis kollektivtilbud – diskusjon/panel
15:30  Slutt