English Norsk

Andre ressurser

⇒ Dokumenter fra NFAS

⇒ Relevante internasjonale dokumenter

⇒ Noen linker til organisasjoner og prosjekt utenom NFAS og INAS

⇒ Bilder og annet publikasjonsmateriale

Dokumenter fra NFAS

PDF Foreslått terminologi og definisjoner for autonome handelsskip fra NFAS. Dette er på engelsk.
PDF Autonome skip i Norge - nye muligheter for transport og næring.
PDF Notat om fordelene ved å etablere en felles og standardisert PKI (Public Key Infrastructure) for intenernasjonal shipping. Utarbeidet av CySiMS-prosjektet. Dette er på engelsk.
PDF CySiMS Deliverable D2.1: Digital signatures for nautical use - a general discussion of possibilities and posisble solutions. From the CySiMS-project.
PDF CySiMS Deliverable D2.2: Using digital signatures in the maritime domain - a more specific suggestion for a solutions to digital signatures in the maritime domain. From the CySiMS-project.

Relevante internasjonale dokumenter

Ved å velge flagget vil du vanligvis bli overført til en web-side med mere informasjon om det relevante dokumentet. Her er også informasjon om hvordan man kan få tak i dokumentet.

CAR related Safety first for automated driving: This publication summarizes widely known safety by design and verification and validation (V&V) methods of SAE L3 and L4 automated driving.
Waterborne TP Waterborne Technology Platform maintains own and others' resources related to research and development needs in the maritime sector.
Norway Autonomous ships - zooming in on liability and insurance: The final report from a joint project between CORE Advokatfirma and Cefor on Maritime Autonomus Surface Ships (MASS) is now available. The main focus of this project has been to identify the main challenges, requested changes and elements of uncertainty that stakeholders describe when it comes to introduction of MASS from a civil liability and insurance perspective.
Japan Class NK publishes "Guidelines for Concept Design of Automated Operation/Autonomous Operation of ships (Provisional Version)" (May 2018). This is in addition to existing class rules on automatic and remote control systems.
Korea Korea publishes technology assessment report on autonomous ships.
Norway DNV GL Class guidelines: Autonomous and remotely operated ships, Edition 2018-09. Document code: DNVGL-CG-0264
ICS Separating Fact from Fiction: ICS Releases New Study on Seafarers and Digitalisation
UK Maritime Autonomous Systems Regulatory Working Group (UK): Voluntary Industry Code of Practice - Maritime Autonomous Surface Ships up to 24 metres in length. New version 2 published November 2018.
UK Lloyd's register Cyber safe resources, including definitions of autonomy levels. This consists of a ShipRight procedure and a guidance document.
Denmark Danish Maritime Authority analyzes requirements to regulations of autonomous ships (in Danish only).
CAR related SAE J3016 Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles. This is for cars, but has definitions and a structure that may be useful also for autonomous ships. It is free, although you have to "buy" it through the portal.
France - BV Bureau Veritas: Guidelines for Autonomous Shipping, October 2019, Guidance Note NI 641 R01.

Noen linker til organisasjoner og prosjekt utenom NFAS og INAS

Nasjonale organisasjoner som er koblet på INAS-nettverket finner du ved å trykke på INAS-ikonet under. De er ikke listet i denne tabellen.

INAS International Network for Autonomous Ships. This is a network established in November 2017 and currently operated by NFAS to connect all interested international parties that work in the area of autonomous ships.
Belgium KU Leuven i Belgia har en egen faggruppe på intelligente mobile plattformer og har for tiden to prosjekt innen autonom innenlands shipping.
Netherlands Researchlab Autonomous Shipping (RAS). Delft University operates this laboratory together with a number of other partners.
Denmark Blue Denmark zooms in on autonomous ships. With a report from DTU on the future of Denmark in the area of autonomous ship and shipping.
CMI Unmanned Cargo Ship Development Alliance ble etablert i Shanghai 28. juni 2017. Ledere og eksperter fra HNA Technology & Logistics Group, CCS, ABS, China Ship Development and Design Center, Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., Ltd., 708 Research Institute of China State Shipbuilding Corporation (CSSC), Rolls-Royce, 711 Research Institute of China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) and Wärtsilä China deltok.
Japan Japanske skipsverft og shipping-selskap arbeider nå sammen for realisere autonome skip innen 2025. Hensikten er å lede en global utvikling i et prosjekt som dramatisk vil redusere ulykker til sjøs. Deltagere er blant annet Mitsui O.S.K. Lines and Nippon Yuse.
CMI Comite Maritime International (CIM) arbeider med maritimt lovverk og har en egen arbeidgruppe for "Maritime Law for Unmanned Craft".

Bilder og annet publikasjonsmateriale

Vi har opprettet en gruppe på flickr hvor vi legger bilder som kan brukes i publikasjoner om NFAS og autonome skip. Se bildetekst for riktig kreditering av opphavet. Det finnes også grupper på linkedin (engelsk) og på facebook (norsk), hvor vi poster generelle nyheter.-----
Sist oppdatert 2019-10-17 av Ø.J.Rødseth @ SINTEF Ocean