English Norsk

Prosjekter som utføres av medlemmene i NFAS

⇒ 12.5 millioner kroner til autonom transport i Møre og Romsdal

⇒ Online risk management and risk control for autonomous ships

⇒ MAMIME: World's first Maritime 5G communication project

⇒ H2H Enables Autonomous Navigation in Close Proximity

⇒ Konseptutvikling autonom passasjerferge Ballstad

⇒ Signering av MoU mellom Smart Ship Coalition og NFAS

⇒ ASTAT - Autonomous Ship Transport at Trondheimsfjorden

⇒ Yara Birkeland

⇒ Milli-Ampere: Autonom passasjerferge

⇒ Testområde Trondheimsfjorden

⇒ Testområde Grenland

⇒ NTNU AMOS - Senter for fremragende forskning

⇒ MUNIN - Konseptstudie for bulkskip

⇒ AAWA - The Advanced Autonomous Waterborne Applications

⇒ AUTOSEA - Sensorfusjon og kollisjonsunngåelse for avanserte skip

⇒ ENABLE*3 Shore based bridge concept

Disse sidene vil gi kort orientering om de prosjektene relatert til autonome skip som NFAS-medlemmer deltar i. Dette gjelder både avsluttede og pågående prosjekt.

Map of Møre and Romsdal

12.5 millioner kroner til autonom transport i Møre og Romsdal

Samferdselsdepartementet gir 12.5 millioner kroner til Møre og Romsdal for utvikling av nye autonome passasjerferjer og -båter (mulighetsstudie autonome fartøy). Bidraget vil koble sammen sjø og land, vil fokusere på sjøtransport og universell utforming, vil se nærmere på hvilke muligheter autonome fartøy kan gi, har knyttet til seg relevante aktører både i akademia og i næringslivet og virker til å være spesielt innovativt. Se regjeringens pressemelding her (Juni 2018). Prosjektet starter mot slutten av 2018.
Risks in autonomous ships

Online risk management and risk control for autonomous ships

The ORCAS project will develop novel technological solutions for online risk management and risk control of autonomous ships. Cutting-edge interdisciplinary research combining cybernetics and risk management aims to achieve high level of autonomy, intelligence and decision-making capabilities for autonomous ships. The goal is to enhance the realization of autonomous ships by developing safer and smarter automatic sailing systems and power and propulsion systems that are able to detect, perceive, verify, monitor, control and follow-up deviations and potential hazards. See here for more information (May 2018).
Radio antennas

MAMIME: World's first Maritime 5G communication project

LTE, WIFI and 5G Massive MIMO Communications in Maritime Propagation Environments (MAMIME), funded by Norwegian Research Council, 2016-2019, is the world's first 5G maritime communication research project. This project aims at developing optimized LTE and WIFI systems and researching dedicated 5G solutions for the maritime applications. The research is focused on land-to-boat and boat-to-boat communications, which is within Norwegian national interests. See film here (May 2018).
Ocean Drone Trondheim

H2H Enables Autonomous Navigation in Close Proximity

KONGSBERG Coordinates EU-Funded Project to Enable Autonomous Navigation in Close Proximity. 'Hull to Hull' (H2H) established to develop digital twin technology combining GNSS with 3D modelling for navigation support and autonomy controller input. More information here (May 2018).
Ballstad autonom ferge

Konseptutvikling autonom passasjerferge Ballstad

Formålet med prosjektet er å avklare muligheten for ferge (fløttmann) på Ballstad, basert på fremtidens teknologi rundt autonome (førerløse) farkoster. Tanken er å vurdere om ny teknologi rundt førerløse fartøyer (autonomi) kan være en inngangsbillett til å løse kommunikasjonsutfordringen. Se beskrivelse her (Januar 2018).
Signing ceremony

Signering av MoU mellom Smart Ship Coalition og NFAS

Den 21. oktober 2017 signerte guvernøren i Michigan, Rick Snyder, og daglig leder i NFAS, Ørnulf Jan Rødseth, et Memorandum of Understanding (MoU) for utveksling av informasjon og samarbeide om smartskips-teknologi på ikke-kompetitiv basis. Samarbeidet er en del av etablering av et internasjonalt nettverk av organisasjoner som jobber med autonome skip og tilhørende problemstillinger. Samarbeidet inkluderer også etablering av "Smart Ship Coalition" som en del av det regionale samarbeidet i Great Lakes regionen, som inkluderer både USA og Canada. Mer om dette i desember 2017-utgaven av news-letteret fra regionen..
ASTAT Kart

ASTAT - Autonomous Ship Transport at Trondheimsfjorden

ASTAT skal undersøke mulighetene for å bruke små ubemannede og batteridrevne transportskip i Trondheimsfjorden. Dette vil være til erstatning for lastebiler og vil både se på bulk-transport og stykkgods. Prosjektet skal lage en overodnet design av skip og støttesystemer og utføre en kost-nytte analyse. Det hadde kick-off i mai 2017 og vil løpe i to år. En kort beskrivelse av prosjektet kan finnes på astat.autonomous-ship.org.
Yara Birkeland

Yara Birkeland

Yara Birkeland er et nytt transportkonsept som er lansert av Yara for transport av kunstgjødsel fra fabrikken på Herøya til utskipingshavner i Brevik og Larvik. Ubemmanet operasjon vil gjøre dette kostnadseffektivt nok til å utkonkurrere lastebilene som brukes i dag. Skipet vil erstatte transport av 40 000 fulle og tomme containere i året. Planen er å starte med en minimal bemanning som bruker en broløsning som kan fjernes fra skipet for så å operere skipet via fjernkontroll og så til lsutt gi skipet økt autonomitet slik at det stort sett kan utføre reisen på egen hånd. Mer informasjon finnes på Yaras web-sider.
Milli-Ampere

Milli-Ampere: Autonom passasjerferge

Milli-Ampere er en liten autonom passasjerferge som skal gå i trafikk mellom Fosenkaia og Ravnkloa i Trondheim. Det blir en tilkallingsferge som blir ett alternativ til bro som ellers ville vært en hindring for båttrafikken i området. Det er NTNU som leder utviklingen av konseptet. Se NRK Trøndelags sider for mere informasjon.
Trondheimsfjorden testområde

Testområde Trondheimsfjorden

Gjennom en avtale mellom myndighetene og industrien og forskningsorganisasjonene i Trondheims-området har det blitt etablert et samarbeid for å utvikle Trondheimsfjorden til et testområde for autonome fartøy. Avtalen ble signert ombord i forskningsfartøyet Gunnerus 30. september 2016. Hensikten med avtalen er å legge til rette for testing av helt eller delvis ubemannede fartøy og å utveksle erfaring og data for å legge til rette for utvikling og bruk av slike farkoster. Mere informasjon kan blant annet finnes på Kystverkets sider.
Grenland testområde

Testområde Grenland

I mai 2017 søkte også havneaktørene i Grenlands-området om å bli godkjent som testområde for autonome skip. Dette er et mer traffikert område enn Trondheimsfjorden og inkluderer også en VTS. I tillegg til å gi industrien og forskningsmiljøene i området enklere tilgang til et testområde vil dette også være komplementært til Trondheim for videreutvikling av konsepter i mer komplekse omgivelser.
NTNU AMOS

NTNU AMOS - Senter for fremragende forskning

NTNU AMOS er et senter for fremragende forskning som er ledet av NTNU i Trondheim. Det har en lang rekke partnere, de fleste medlemmer i NFAS, og blir støttet av Norges Forskningsråd. AMOS står for "Centre for Autonomous Marine Operations and Systems". Her skal fremtidens teknologi utvikles samtidig som nye forskere får sin spesialisering innen temaet. AMOS dekker alle former for autonomi, på land, i lufta, på sjøen og under sjøen. Mere informasjon finnes på NTNUs web sider.
MUNIN

MUNIN - Konseptstudie for bulkskip

MUNIN var et EU-prosjekt som gikk fra sommeren 2012 til sommeren 2015. Hensikten var å gjøre en konseptstudie for et fullstendig ubemannet handymax bulkskip. Prosjektet kom helt i starten av den store interessen autonome skip senere skapte og har publisert en lang rekke artikler og åpne rapporter. MARINTEK (Nå SINTEF Ocean) var teknisk koordinator i MUNIN. Mere informasjon finnes på http://www.unmanned-ship.org/munin/.
AAWA

AAWA - The Advanced Autonomous Waterborne Applications

AAWA-prosjektet ble startet av Rolls Royce for utvikle spesifikasjoner og et forslag til design for neste generasjon helt eller delvis autonome skip. En pressemelding fra Rolls Royce finnes her sammen med linker til et "white-paper" og illustrasjoner.
AUTOSEA

AUTOSEA - Sensorfusjon og kollisjonsunngåelse for avanserte skip

AUTOSEA er et samarbeid mellom NTNU, Kongsberg Maritime, DNV GL og Maritime Robotics som skal utvikle teknologi og kunnskap for automatisert situasjonsforståelse for skip. Hensikten er like mye å forbedre sensorutrustingen og beslutningsstøtten ombord konvensjonelle skip som å utvikle nye systemer for autonome fartøy. Beskrivelse av konseptet finnes på Kongsbergs web-sider og hos NTNU.
ENABLE*3

ENABLE*3 Shore based bridge concept

NAVTOR er eneste norske industri-partner i ENABLE*3 prosjektet og er eier av den maritime demonstratoren. Denne demonstratoren skal utforske nye, avansert simulering og testing-muligheter i maritime industri ved tett dialog og samarbeid med partnere fra bilindustrien i Europa. Metoder, prosesser, referanser og virtuelle testbenker nyttet i bilindustrien skal tilpasses maritime sektor, og resultatet skal demonstreres og evalueres. Fokus vil være på kunnskapsoverføring fra spesielt bilindustrien: Tidlig, systematisk simulering, testing og validering. Dette innebærer også å se på mulighet for ny type godkjenningsprosdyrer for navigasjonssystemer basert på scenarie-simulering hentet fra bilindustrien. Mere informasjon finner du på http://www.enable-s3.eu/.-----
Sist oppdatert 2019-02-22 av Ø.J.Rødseth @ SINTEF Ocean