NFAS' Åpningskonferanse, Næringslivets hus, Oslo, 4. oktober 2016

Konferansen ble avholdt sammme dag som etableringen av NFAS og første styremøte. Den ble ledet av Lars Gørvell-Dahll fra Norsk Industri og ble åpnet av Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Programmet finnes under med lenker til de foredragene vi har fått lov til å publisere. Filene er i vanlig PDF-format.

1. Åpning av NFAS - autonome skip i Norge, Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

2. Regelverk og flaggstat, Sjøfartsdirektør Olav Akselsen

3. Farleder og uttesting, Kystdirektør Kirsti Slotsvik

4. Offentlig rett og folkerett, Henrik Ringbom, UiO

5. Privatrett, Erik Røsæg, UiO

6. MUNIN prosjektet, Ørnulf Jan Rødseth, MARINTEK

7. Fjernstyrte og autonome skip, Jann Peter Strand, Rolls Royce AS

8. Autonomi i havrommet, Thor Hukkelås, Kongsberg Maritime AS

9. Revolt og klassegodkjenning av autonome skip, Øystein Engelhardtsen, DNV GL

10. Ny kunnskap fra små overflatefartøy, Vegard Evjen Hovstein, Maritime Robotics AS (Note: 50 MByte)

11. Forsking ved Universitetet i Tromsø, Professor Peter Wide, UiT

12. Forsking ved NTNU, Morten Breivik, NTNU

13. Autonom ferge, Egil Eide, NTNU-----
Sist oppdatert 2016-10-14 av Ø.J.Rødseth @ MARINTEK