English Norsk

Norsk Forum for Autonome Skip

⇒ Hva er NFAS?

⇒ Sekretariat

⇒ Fordeler med medlemskap

⇒ Hvordan bli medlem

⇒ Gjeldende kontingenter

⇒ Vedtekter

For informasjon om NFAS kan dere kontakte Ørnulf Jan Rødseth ved SINTEF Ocean i Trondheim. Gi meg også beskjed om du ønsker å stå på NFAS' mailing-liste for å bli holdt oppdatert på nyheter fra NFAS. Vi anbefaler også at dere bruker gruppen "NFAS" på linkedin for å holde dere oppdatert.

Dokumenter og informasjon om publikasjons-materiale finnes under fanen "Ressurser".

Følg med på disse sidene. Oppdatert informasjon om NFAS og våre aktiviteter blir lagt ut her.

Hva er NFAS?

Norsk Forum for Autonome Skip (NFAS) er en interessegruppe for personer og organisasjoner som er interessert i temaet "autonome skip". Medlemskap i NFAS er åpent for personer og organisasjoner etablert i Norge. Offisielt språk er norsk, men mye av informasjonsmaterialet er på engelsk.

Initiativet til å etablere NFAS ble tatt av Sjøfartsdirektoratet, Kystverket Norsk Industri og MARINTEK (Nå SINTEF Ocean) våren 2016. Det viste seg å være stor interesse for dette og NFAS ble formelt etablert 4. oktober 2016 i forbindelse med en konferanse om autonome skip holdt i Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo. Mer enn 110 personer var på konferansen og 30 organisasjoner meldte seg inn i NFAS umiddelbart etter.

The MUNIN Vision

Utgangspunktet for interessegruppen er at helt eller delvis ubemannede (autonome) skip blir en viktig del av fremtidens skipsteknologi og at det er i medlemmenes interesse å arbeide for at Norge skal bli en ledende nasjon innen området. Imidlertid må utvikling og bruk også ta hensyn til samfunnets, organisasjoners og enkeltindividers relevante interesser. Dette betyr blant annet at autonome skip er trygge i bruk, at de er sikre mot sabotasje og fiendtlige angrep og at dagens og fremtidens arbeidstageres interesser blir tilstrekkelig ivaretatt.

Med skip menes her større nyttefartøy som normalt ville måtte registreres i et nasjonalt eller internasjonalt skipsregister. Med autonomt menes at skipet helt eller delvis kan opereres uten direkte tilstedeværelse og inngrep fra mennesker.

Interessegruppens mål er derfor å:

NFAS blir en norsk organisasjon, men vi ønsker også å bygge et nettverk mellom tilsvarende initiativ ellers i Europa for å kunne jobbe for delvis og fullt ubemannede skip på Europeisk og internasjonalt nivå.

Sekretariat

Trondheim

Interessegruppens sekretariat ligger hos SINTEF Ocean i Trondheim. Sekretariatet vil være generelt kontaktpunkt og vil stå for daglig drift av interessegruppen. Dette innebærer organisering av forskjellige samlinger og møter samt tilrettelegging for arbeidsgruppene.

Daglig leder er Ørnulf Jan Rødseth.Fordeler med medlemskap

Medlemskapet i NFAS gjør at vi sammen kan ha et mye større trykk på utviklingen av autonome skip og andre autonome og maritime industrielle anvendelser. Dette inkluderer interesse fra myndigheter, forskningsstrategier, regelverk og alt annet som er avhengig av myndighetsstøtte. NFAS blir også et nettverk for brukere, industri og arbeidstagere hvor nye ideer kan utvikles og realiseres. Mer spesifikt får medlemmene i NFAS anledning til å delta i arbeidsgruppene, de blir invitert til spesial-seminarer for medlemmene med tema fra inn- og utland og de vil få rabatt eller gratis deltagelse i større konferanser og seminarer.

Hvordan bli medlem

Medlemskap er åpent for alle organisasjoner og personer som er etablert eller bosatt i Norge. For å bli medlem, må du fylle inn medlemsskjema (docx-format). Typer medlemskap er forklart i neste avsnitt.

Dette skal signeres, scannes og kan sendes som PDF til leder av sekretariatet. Send også med et logo (om relevant) samt en kort beskrivelse av organisasjonene på norsk og engelsk for bruk på våre web-sider.

Gjeldende kontingenter

Årsmøtet 2017 bestemte kontingentene for medlemsperioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Disse er:

Kategori Beløp
Student Kr. 500 / år
Personlig Kr. 2500 / år
Liten organisasjon (10 < ansatte) Kr. 5 000 / år
Mellomstor (10-30 ansatte) Kr. 10 000 / år
Stor organisasjon (> 30 ansatte) Kr. 25 000 / år

Personlige medlemmer vil vanligvis ikke bli profilert gjennom deres tilknytning til en organisasjon.

Vedtekter

Vedtektene kan lastes ned som PDF-fil her: vedtekter-v2.pdf.-----
Sist oppdatert 2019-02-22 av Ø.J.Rødseth @ SINTEF Ocean