English Norsk

Arbeidsgrupper

⇒ Arbeidsgruppenes funksjon

⇒ Arbeidsgrupper under etablering

⇒ Andre foreslåtte arbeidsgrupper

Arbeidsgruppenes funksjon

Vi forventer at mesteparten av interessegruppens utadvendte arbeid vil foregå i arbeidsgrupper. Fire grupper er under etablering og vi regner med at flere vil bli startet. Arbeidsgruppene vil organisere seg selv, men sekretariatet vil hjelpe til med oppstarten og vil vedlikeholde deltakerlistene. Deltagelse er bare åpent for medlemmer i NFAS.

Alle arbeidsgruppene får et mandat (scope of work) som blir distribuert til alle medlemmene for godkjenning. Dette mandatet vil bestemme tema og hvilke fullmakter arbeidsgruppen får. Dette kan for eksempel hva slags publikasjoner arbeidsgruppen kan lage på vegne av interesseorganisasjonen og eventuelt om innhold i slikt må godkjennes av NFAS før utsending.

Arbeidsgrupper under etablering

Følgende grupper og ansvarlige personer er oppnevnt. For deltagelse, kontakt relevante gruppeleder eller NFAS-sekretariatet. En workshop vil bli avholdt 13. mars i Oslo hvor gruppene formelt får oppstart.

Lenke til foreløpige arbeidsbeskrivelser ligger i listen under. Dette blir endelig godkjent på workshopen 13/3-2017.

Gruppe Leder Bedrift
Regelverk IMO - klasse Rolf Skjong DNV GL
Markedsføringsstrategi Gunvor Hatling Midtbø Kongsberg
Norsk strategi for autonome skip Ørnulf Jan Rødseth SINTEF Ocean
Teknologigap og utviklingsbehov Jon Leon Ervik/Tommy Haugsnes Kystverket

Regelverk IMO - klasse

Markedsføringsstrategi

Norsk strategi for autonome skip

Teknologigap og utviklingsbehov

Andre foreslåtte arbeidsgrupper

En rekke andre arbeidsgrupper har allerede blitt foreslått. Vi vil opprette flere etterhvert som vi får erfaring med arbeidsformen og interesserte deltagere melder seg. Noen av forslagene som har vært lagt frem er:-----
Sist oppdatert 2019-02-22 av Ø.J.Rødseth @ SINTEF Ocean