Faglige foredrag fra NFAS Årsmøte, 22. november 2017

Kristine Gjesdal - Meteorologisk institutt, Vervarslinga på Vestlandet Sikker seilas med riktige værdata

Henrik Rode, Ulrikke Asbøll - Onsagers AS Kan IP bidra til at Norge blir en ledende nasjon innen autonome skip? (Kun tilgjengelig for medlemmer)

Morten Breivik - NTNU Autonome fartøy på NTNU

Anita Teo - Rolls Royce Maritime Autonomy Framework for Autonomous Ships

Bernt Fanghol - Telenor Maritime Integrerte kommunikasjonssystemer for fjernstyring til sjøs

Bjørn Johan Vartdal - DNV GL Status regelutvikling for autonome skip (ikke tilgjengelig ennå)

Kay Fjørtoft - SINTEF Ocean Autonome skip - Kickstart-aktiviteter i ESA